Forretningsbetingelser

(1)      Dokumentation. Hvis kunden ønsker det, skal der fremvises ID og/eller ren straffeattest.

(2)      Levering af service. Serviceassistenten skal:
(a)     -levere servicen inden for tidsplanen som er fastlagt i aftalen med kunden 
(b)     -have de nødvendige færdigheder, uddannelse og erfaring til at udføre servicen.
(c)     -sikre at alle sikkerhedsregler og procedurer, inklusive brandfare, overholdes
(d)     -generelt udvise gode manerer og adfærd under arbejdet hos bruger/kunden
(e)     -ikke ryge nogle steder, medmindre det aftales med bruger/kunden
(f)      Hvis serviceassistenten omsætter for over kr. 50.000, - skal det momsregistreres.

(3)      Priser
Alle priser bliver fastsat af Trin for Trin Service medmindre andet er aftalt skriftligt. Alle prislister og andre priser tilbudt af Trin for Trin Service skal anses for at være inklusive alle gebyrer herunder, dog ikke fakturerings- og ekspeditionsgebyrer, olie- og miljøtillæg mv. samt transport- og håndteringsomkostninger af enhver art.
Trin for Trin Service har ret til at ændre priser når som helst. Kunden vil blive underrettet om dette på den pågældende dato for prisændring.

(3a) Kort
Dine kortoplysninger bliver håndteret af QuickPay, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsgateways. 
Trin for Trin Service har ikke adgang til kundens kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.
Kunden kan forny eller ændre sin bankforbindelse inde under konto på sin profil med en ny bestilling. QuickPay trækker kr. 1,- for oprettelse af kontoen.

(4)      Forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse af levering af serviceydelser skal serviceassistenten øjeblikkeligt give kunde besked om forsinkelsen og foreslå et nyt leveringstidspunkt eller en nytidsplan.
Hvis kunden ikke kan acceptere det nye leveringstidspunkt, har kunden ret til at ophæve aftalen med serviceassistenten.

(5)      Erstatningsansvar
Kunde kan kræve skadeserstatning for eventuelle tab eller skader han har lidt som følge af afvigende eller mangelfulde serviceydelser, dog skal krav vedrørende afvigelser/mangler stilles indenfor rimelig tid. Serviceassistenten skal på kundens anmodning fremsende et forsikringsbevis som bevis på forsikringsdækning. Trin for Trin Services forsikring dækker kun skader over kr. 5.000, - dvs. der er en selvrisiko på kr. 5.000, -.

(6)      Inspektion
Serviceassistenten er bevidst om, at kunden eventuelt vil udføre inspektion.

(7)      Fortrolighed
Den information og viden, som serviceassistenten måtte komme i besiddelse af i forbindelse med ydelser til kunden, er fortrolig.
Serviceassistenten må ikke uden skriftligt samtykke fra kunden bruge dennes navn eller erhvervsforbindelse til reklameformål, som reference eller til andre formål.

(8)      Uafhængig 
Trin for Trin Service er en kommunikationsplatform, der formidler kontakt mellem serviceydere og -modtagere.
Trin for Trin Service deltager ikke i den videre kommunikation mellem parterne. 
Hvis kunden er utilfreds med udført arbejde og ikke vil betale er det en sag mellem serviceassistenten og kunden. Serviceassistenten skal udfylde og underskrive på en serviceerklæring i forbindelse med service- og håndværkerfradrag hvis kunden beder om det. Kunden tillader Trin for Trin Service at betale for udført service af serviceassistenten direkte ind på serviceassistenten bankkonto og det skal forstås som at kunden selv har overført penge til serviceassistentens bankkonto. Serviceassistenten accepterer at Trin for Trin Service bruger serviceassistentens billede og navn på hjemmesiden (/vores-medhjaelper.php) webside og hjælper med pengetransaktionen fra kunden. Selvom Trin for Trin Service udfører baggrundstjek af brugerne, kan Trin for Trin Service ikke bekræfte, at serviceassistenten er den, han hævder at være. På kundens ønske skal han/hun vise legitimation. Trin for Trin Service påtager sig ikke ansvar for nøjagtigheden eller pålideligheden af disse oplysninger.
Trin for Trin Service er ikke part i nogen aftaler om tjenesteydelser.
Trin for Trin Service hjælper Serviceassistenterne ved at være mellemled for udveksling af penge.
Det koster servicemodtager et gældende tillæg for at få udført arbejde på lør.-, søn- og helligdage.
Serviceassistenten skal handle som en uafhængig leverandør og må under ingen omstændigheder foregive at være ansat medarbejder hos Trin for Trin Service eller agent for kunden.
Serviceassistenten er bekendt med, at Trin for Trin Service kun formidler kontakten mellem serviceassistent og kunde.
Serviceassistenten er selv ansvarlig for at overholde alle gældende danske love og regler.
Såfremt en serviceassistent uden Trin for Trin Services vidende, selv laver direkte eller indirekte aftaler med en af Trin for Trin Services kunder, vil serviceassistenten straks blive slettet fra vores database.

Såfremt en serviceassistent eller serviceasistent bekendte eller familie laver direkte eller indirekte aftaler med kunden ang. udførelse af arbejdet som serviceassistent har fået igennem vores platform så har Trin for Trin service ret til at kræve et års tab fra serviceassistent som Trin for Trin service måtte have på grund af mistet omsætning eller kunden.

(9) Betaling
Såfremt der ikke er nogen klager fra kunden, vil den aftalte betaling normalt blive overført til serviceassistentens konto tre dage efter en tjeneste er udført. Faste serviceassistenter får betaling en gang om måned. Betaling vil kun ske for service udført via Trin for Trin Service webplatform. Dette gælder også, hvis der er brugt flere timer for servicen end aftalt via webplatformen. Betaling for service, der ikke er booket via Trin for Trin Service webplatform, er uvedkommende for Trin for Trin Service.
(9a) Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives der renter på 1,00 % samt et rykkergebyr på kr. 100,-
Udført arbejde skal altid betales første arbejdsdag (forfaldsdato) i den kommende måned medmindre andet er aftalt med Trin for Trin Service.
(9b) Alle tilknyttede serviceassistenter kan selv bestemme deres timepris for arbejde. Timepris for arbejde kan ændres ved at kontakte kontoret.

(10)    Ophør
Uanset hvad der ellers måtte være angivet eller fremgår i aftalen mellem serviceassistent og kunde, kan kunden, ved skriftlig meddelelse, bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning.

(11)    Underleverandører
Ved levering af produkter/serviceydelser har serviceassistenten ret til at anvende underleverandører. Serviceassistenten er ansvarlig for enhver underleverandør, midlertidigt personale eller andet personale anvendt af ham/hende i forbindelse med leveringen af produkter samt udførelsen af service. Herudover tilsikrer serviceassistenten at dennes underleverandører overholder alle gældende danske love og regler.

(12)    Købsordrer
Kunden kan annullere en ordre senest 3 arbejdsdage efter, at en ordre er blevet bekræftet. I tilfælde af annullering skal kunden betale dokumenterede rimelige kontante udlæg, som serviceassistenten måtte have haft forud for denne annullering. Dette beløb kan imidlertid aldrig overstige kr. 2.000,-. Kunden er ikke forpligtet til at betale nogen anden form for kompensation eller erstatning herunder, udover begrænset driftstab og andre indirekte tab, til serviceassistenten i tilfælde af annullering.

(13)    Privatlivspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

(14)    Lov, jurisdiktion og ugyldighed
Det er parternes hensigt at løse eventuelle uenigheder ved dansk ret.
Trin for Trin Service har ret til at ændre nærværende forretningsbetingelser til enhver tid og uden forudgående varsel.
Regler om håndværkerfradrag (servicefradrag) findes her.
Blanket til ”Serviceerklæring – Håndværkerfradrag” findes her.
Regler om beskatning af f.eks. arbejde i private hjem, kan desuden findes på: Nu er det tydeligt, hvad der er sort og hvidt.

Vores privatlivspolitik og vores indstilling til beskyttelse af personlige oplysninger: Vi følger EU GDPRs (General Data Protection Regulation) retningslinjer.

Kontakt osTrin for Trin ServicekrTrin for Trin Service
Kontakt os

Søndre Røsevej 30

2791 Dragør 

Savv沫et 32Gram6510Denmark

Call Us On

+ 45 5029 3232

Email Us

info@trinfortrinservice.dk

 

Jylland og Øerne

Saværket 32

6510 Gram

Tlf.: 5029 3232

info@trinfortrinservice.dk

+ 45 5029 3232

info@trinfortrinservice.dk

Områder som vi dækker:

Payment options          Boernsvilkaar
© 2014 Trin for Trin Service - All rights reserved