Forretningsbetingelser

(1)      Dokumentation
Hvis bruger/kunden forlanger det, skal der fremvises ID og/eller ren straffeattest.
(2)      Levering af service
         Servicemedhjælperen skal:
(a)     levere servicen inden for tidsplanen som er fastlagt i Aftalen med kunden 
(b)     have de nødvendige færdigheder, uddannelse og erfaring til at udføre servicen
(c)     sikre at alle sikkerhedsregler og procedurer, inklusive brandfare overholdes
(d)     generelt udvise gode manerer og adfærd under arbejdet hos bruger/kunden
(e)     ikke ryge nogle steder, medmindre der foreligger anden aftale med bruger/kunden

(f)     Hvis servicemedhjælperen omsætter for over 50.000kr skal den momsregistreres
(3)      Priser
Alle priser bliver fastsat af Trin for Trin Service medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle prislister og andre priser tilbudt af Trin for Trin Service skal anses for at være inklusive alle gebyrer herunder, men ikke begrænset til faktureringsgebyrer, ekspeditionsgebyrer, olie- og miljøtillæg mv. samt transport og håndteringsomkostninger af enhver art.

Trin for Trin Service har ret til at ændre priser når som helst. Du som bruger vil blive underrettet om dette 
på den pågældene dato for prisændring.

(3a) Kort

Dine kortoplysninger bliver håndteret af Quick Pay, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsgateways. 

Trin for Trin Service har ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

Du kan forny eller ændre dit kort inde under konto på din profil med en ny bestilling. Der trækkes 1kr. af quick pay for oprettelse af kontoen.

Når ydelsen er udført, trækkes dét beløb fra dit kreditkort.

(4)      Forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse af levering af serviceydelser skal servicemedhjælper øjeblikkelig give bruger/kunde besked om forsinkelsen og foreslå et nyt leveringstidspunk/tidsplan.
Hvis bruger/kunde ikke kan acceptere det nye leveringstidspunkt, har bruger/kunde ret til at ophæve Aftalen mellem bruger/kunde og servicemedhjælper.
(5)      Erstatningsansvar
Bruger/kunde kan kræve skadeserstatning for eventuelle tab eller skader, han har lidt som følge af afvigende/mangelfulde serviceydelser, dog skal krav vedrørende afvigelser/mangler stilles indenfor rimelig tid. Servicemedhjælper skal på købers anmodning fremsende et forsikringsbevis, som bevis på forsikrings dækning. Trin for Trin Services forsikring dækker skader kun over 5000 kr. d v s der er en selv risiko på 5000 kr.
(6)      Inspektion
Sælger er bevidst om, at køber eventuelt vil udføre inspektion.
(7)      Fortrolighed
Den information og viden som servicemedhjælper måtte komme i besiddelse af i forbindelse med ydelser til bruger/kunde er fortrolig.
Servicemedhjælper må ikke uden skriftligt samtykke fra bruger/kunde bruge dennes navn eller erhvervsforbindelse til reklameformål, reference eller andre formål.
(8)      Uafhængig 
Trin for Trin Service er en kommunikationsplatform, der muliggør forbindelser mellem brugere.
Trin for Trin Service deltager ikke i samspillet mellem brugere. 
Når, servicetager, er utilfreds med udført arbejde og ikke ville betale så er det en sag mellem servicemedhjælperen og service tageren. Servicemedhjælper skal udfylde og underskrive på service erklæring i forbindelse håndværker fradrag hvis service tager/bruger beder om det. Service tager/kunden giver Trin for Trin service lov til at betale for udført service af servicemedhjælperen direkte ind på servicemedhjælperens bank konto og det skal forstås som kunden selv har overført penge til servicemedhjælperens bank konto. Servicemedhjælper accepterer at trin for trin service bruger servicemedhjælperens billed og navn på medhjælperens (/vores-medhjaelper.php) webside og hjælper med penge transaktionen fra service tager/bruger/kunde. Selvom Trin for Trin Service udfører baggrundstjek af brugerne, kan Trin for Trin Service ikke bekræfte, at brugeren er den, han hævder at være. Trin for Trin Service påtager sig ikke ansvar for nøjagtigheden eller pålideligheden af disse oplysninger.

Trin for Trin Service er ikke part i nogen aftaler om tjenesteydelser.
Trin for Trin Service hjælper brugerne ved at være mellemled for udveksling af penge.

Det koster servicemodtager et gældende tillæg for at får udført arbejde om lørdag, søndag og helligdagene.
Servicemedhjælper skal handle som en uafhængig leverandør og må under ingen omstændigheder foregive at være ansat medarbejder hos Trin for Trin Service eller agent for bruger/kunde.
Servicemedhjælper er bekendt med, at Trin for Trin Service kun formidler kontakten mellem servicemedhjælper og bruger/kunde.
Servicemedhjælperen er selv ansvarlig for at overholde alle gældende danske love og regler.
Såfremt en servicemedhjælper uden Trin for Trin service vidende, selv laver direkte eller indirekte aftaler med en af Trin for Trin service kunder, vil servicemedhjælperen straks blive slettet fra vores database.
(9)      Betaling
Såfremt der ikke er nogen klager fra bruger, vil den aftalte betaling normalt blive overført til servicemedhjælpers online konto tre dage efter en tjeneste er udført. Betaling må kun ske for service udført via Trin for Trin Service Web platform. Dette gælder også, hvis der er brugt flere timer for servicen end aftalt via webplatformen. Betaling for service der ikke er booket via Trin for Trin Service Web platform, er os uvedkommende.

(9a) Ved betaling efter forfalds dato tilskrives der renter på 1,00 % samt et rykker gebyr på 100,00
Udført arbejde skal altid betales første arbejdsdage (Forfalds Dato) i den kommende måned medmindre man har aftalt noget andet med Trin for Trin Service.
(10)    Ophør
Uanset hvad der ellers måtte være angivet eller fremgår i Aftalen mellem servicemedhjælper og bruger/kunde kan Aftalen af bruger/kunde - ved skriftlig meddelelse - bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.
(11)    Underleverandører
Ved levering af produkter/serviceydelsers har servicemedhjælper ret til, at anvende underleverandører. Servicemedhjælper er ansvarlig for enhver underleverandør, midlertidigt personale eller andet personale anvendt af ham i forbindelse med leveringen af produkter samt udførelsen af service. Herudover tilsikrer servicemedhjælper at dennes underleverandører overholder alle gældende danske love og regler.
(12)    Købsordrer
Bruger/kunde kan annullere en ordre senest 3 arbejdsdage efter, at en ordre er blevet bekræftet. I tilfælde af sådan annullering skal bruger/kunde betale dokumenterede rimelige kontante udlæg, som servicemedhjælper måtte have haft forud for denne annullering. Dette beløb kan imidlertid aldrig overstige kr. 2.000. Bruger/kunde er ikke pligtig til at betale nogen anden form for kompensation eller erstatning herunder men ikke begrænset til driftstab og andre indirekte tab, til servicemedhjælper i tilfælde af annullering.
(13)    Privatlivspoltik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.
(14)    Lov, jurisdiktion & ugyldighed
Det er Parternes hensigt at løse eventuelle uenigheder, som måtte opstå, bliver afgjort ved dansk ret.
Vi (Trin for Trin Service) har ret til at ændre nærværende forretningsbetingelser til enhver tid og uden forudgående varsel.
Regler om Håndværkerfradrag (servicefradrag) findes her.

Der kan hentes Serviceerklæring - Håndværkerfradrag her.

Regler om beskatning af f.eks. arbejde i private hjem, kan endvidere findes på Nu er det tydeligt, hvad der er sort og hvidt.

Vores privatlivspolitik og vores indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

Vi følger EU GDPR (General Data Protection Regulation) retningslinjer.

Kontakt osTrin for Trin ServicekrTrin for Trin Service
Kontakt os

Søndre røsevej 30

2791 Dragør 

Savv沫et 32Gram6510Denmark

Call Us On

+ 45 2783 5627

Email Us

info@trinfortrinservice.dk

 

Jylland og Øerne

Saværket 32

6510 Gram

Tlf.: 2783 5627

info@trinfortrinservice.dk

+ 45 2783 5627

info@trinfortrinservice.dk

Områder som vi dækker:

Payment options          Boernsvilkaar
© 2014 Trin for Trin Service - All rights reserved